English
English

  香港诺希国际有限公司
  地址:香港金钟金钟道89号力保中心一座  
  电邮:info@nohon.hk
  网站:www.nohon.hk
  服务热线:4000 579 123


       办公地址:

       深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期11栋2707 

       电   话:0755-23941363
  传   真:0755-29576297
  全国销售区域:招商合作


  内外贸业务员:高斌
    手机:13430910284                  QQ: 2850803296


  内外贸业务员:李冰川
    手机:15098001254                  QQ:2850803286