English
English

 香港诺希国际有限公司
 地址:香港金钟金钟道89号力保中心一座  
 电邮:info@nohon.hk
 网站:www.nohon.hk
 服务热线:4000 579 123


       办公地址:深圳市龙岗区坂田街道版维园B栋3楼
 工厂地址:深圳市宝安区观澜街道大富工业区阿宝科技园B栋3楼
 电话:0755-23941363
 传真:0755-29576297
 全国销售区域:招商合作


 销售总监:陈光富
    手机:13534163025                  QQ: 2850803280


 内外贸业务员:田丽明
    手机:13530000952                  QQ: 2850803299


 内外贸业务员:高斌
    手机:13430910284                  QQ: 2850803296


 内外贸业务员:李冰川
    手机:15098001254                  QQ:2850803286